Sulle Design rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Sulle Design henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterin pitäjä
Sulle Design (Y-tunnus 2479325-2)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sari Karimäki
sari@sulle-design.com
045 114 4279

3. Rekisterin nimi
Sulle Design tilausrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerättyjä tietoja käytetään vain asiakkaan tekemän tilauksen toimittamiseen ja toteuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Sulle Design tilausrekisteriin tallennetaan asiakkaan
* nimi
* osoite
* puhelinnumero
* sähköpostiosoite

sekä tilatun korun- ja / tai käsityötuotteen koodi- ja hintatiedot, remontti-, sisustustyön tiedot sekä mahdolliset käytettyjen materiaalien määrä ja hintatiedot.

Kerättyjä tietoja käytetään vain asiakkaan tekemän tilauksen toimittamiseen ja toteuttamiseen. Sulle Design ei luovuta tietoja missään vaiheessa ulkopuolisille.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tallentuvat Sulle Design tilausrekisteriin tilauksen yhteydessä
* sähköpostilla
* muut viestimet, kuten facebook ja instagram yksityisviestit
* puhelimitse
* henkilökohtaisesta kontaktoinnista, kuten asiakas- ja myyntitilaisuuksista ja tapahtumista jossa asiakas henkilökohtaisesti luovuttaa tietojaan.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sulle Design tilausrekisteriä suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

TOIMITUSEHDOT – Sulle Design
Tutustu huolella Sulle Design toimitusehtoihin ennen tilausta. Tekemällä tilauksen, hyväksyt Sulle Design toimitusehdot.

Sulle Design toimittaa koru- ja käsityö tuotteitaan Suomeen. Sulle Design ei kuulu ALV rekisteriin.

Valmiit koru- ja käsityötuotteet postitetaan 1-3 arkipäivän kuluessa, kun maksu näkyy maksettuna (lukuunottamatta tilaustuotteita, joissa erillinen sovittu toimitusaika). Postituskulut on alkaen 5,90 € (35 kg / koko max. 11x32x42 cm asti), joka lisätään tilaukseen. Tuotteet toimitetaan lähimpään postipaikkaan. Alaikäisellä tulee olla huoltajan lupa tilauksen tekemiseen.

Huomoithan, että tuotteiden värisävyt saattavat vaihdella eri laitteiden näyttöasetuksissa.

Jos tuote vaurioituu tai häviää kuljetuksen aikana, ota ensisijaisesti yhteys kuljetusliikkeeseen (Posti). Sulle Design ei vastaa kuljetus liikkeen aihettamista vahingoista. Sulle Design ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majure) aiheuttamista viivästymisistä eikä viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Sulle Design remontti- ja sisustus kohteet sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä tapauskohtaisesti sopimuksin. Molemmille osapuolille Sulle Design ja asiakas tulee omat kappaleet sopimuksista

Sulle Design pidättää oikeuden muuttaa toimistusehtojaan. Tilaajan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

PALAUTUSEHDOT
Sulle Design koru- ja käsityötuotteiden palautusehdot
Kaikilla valmiilla Sulle Design koru- ja käsityötuotteilla on kuluttujasuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus (lukuunottamatta tilaustöitä).

Mikäli haluat palauttaa tuotteen, otathan yhteyttä aina ennen palautusta sähköpostilla sari@sulle-design.com.

Tuotteen on oltava ehjä, käyttämätön ja alkuperäispakkauksessa. 

Tuotteilla ei ole 14 päivän palautusoikeuden lisäksi erillistä vaihto-oikeutta. Mikäli tilaamasi tuote on väärän kokoinen tai muulla tavalla sopimaton, voit tehdä tuotepalautuksen kuluttajasuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa tilauksesta ja tilata uuden haluamasi tuotteen.

Jos toimituksessa on virhe tai tuote on viallinen, ota viipymättä yhteyttä sähköpostilla.

Sulle Design ei lunasta asiakkaan lähettämää postiennakkolähetystä, tästä aiheutuvat kulut jäävät aina asiakkaan maksettavaksi.

Sovithan palautuksesta aina ennakkoon ottamalla yhteyttä sähköpostitse sari@sulle-design.com, ennen palautuksen tekemistä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

VALOKUVAT & VIDEOT – Sulle Design
Sulle Design kerää valokuvia ja videoita tapahtumissa (korut- ja käsityötuotteet), sekä remontti- ja sisustus kohteissa. Sulle Design:lla on täysi oikeus kuvaamiinsa valokuviin ja videoihin (“kuvamateriaaliin”), kuvamateriaalia voidaan käyttää markkinoinnissa eri medioissa, kuten Sulle Design sosiaalisen median eri kanavissa ja kotisivuilla.